PROGRAM

Piątek 1 grudnia 2023

10.00 – 10.10

Otwarcie VIII Podkarpackiej Konferencji Kardiologii Zabiegowej
Przywitanie uczestników Konferencji
dr Zbigniew Widomski – Dyrektor SPZOZ MSWiA, dr n. med. Piotr Wańczura

PROWADZĄCY: dr n. med. Wojciech Stecko, mgr Monika Żelazko

Optymalne farmakoterapie w niewydolności krążenia, co nowego w 2023 roku?
dr n. med. Wojciech Stecko (Rzeszów) 15’

Co nowego wniosły iSGLT2 w leczeniu niewydolności serca?
dr n. med. L. Kamiński (Przeworsk) 15’

Miejsce ablacji i elektroterapii w leczeniu niewydolności krążenia.
dr n. med. K. Myrda (Zabrze) 15’

Niewydolność krążenia a środki cieniujące.
dr n.med. M. Włodarczyk (Warszawa) 15’

Dyskusja 20'

Czy modele telemedyczne w niewydolności krążenia mają sens?
prof. Andrzej Przybylski (Rzeszów) 15’

Mocne i słabe strony modeli telemedycznych, co nas zaskoczyło a co daje nadzieję
na przyszłość?
dr Mateusz Wiśniowski (Rzeszów) 15’

Czy rachunek kosztów modelu telemedycznego może wpłynąć na finansowanie leczenia niewydolności krążenia przez NFZ ?
mgr Dorota Kolano (Rzeszów) 15’

Czego dowiedzieliśmy się z projektu pilotażowego? Wstępna analiza wyników.
dr n. med. Piotr Wańczura (Rzeszów) 15’

Dyskusja 20'

14.00 – 18.30

SESJA GŁÓWNA
POWITANIE, PLAN KONFERENCJI: dr n. med. Piotr Wańczura

OTWARCIE KONFERENCJI: Dyrektor SPZOZ MSWiA Zbigniew Widomski

PROWADZĄCY: prof. Dariusz Dudek, dr n. med. Piotr Wańczura

Sesja odbywa się w dwóch miejscach równolegle.
Zabiegi odbywają się w Szpitalu MSWiA w Rzeszowie w Pracowni Zabiegowej Hybrydowej i są transmitowane do Hotelu Nowy Dwór na Salę Konferencyjną pomiędzy wykładami.

Live case (1) sala A
– angioplastyka wieńcowa z zastosowaniem obrazowania OCT/IVUS
OPERATORZY: 
prof. Michał Hawranek (Zabrze), dr Mateusz Wiśniowski (Rzeszów) 60'

Live case (2) sala hybrydowa
– zabieg strukturalny (VSD/ASD)
OPERATORZY:
prof. Robert Sabiniewicz (Gdańsk), dr Marcin Urbański (Rzeszów) 60'

WYKŁADY:
Przedstawienie przypadków
dr Andrzej Nowak (Rzeszów) 5'

Łączenie z salą zabiegową - podgląd zabiegu 10'

Should we open or not coronary artery CTO?
prof. Stylianos Pyxaras (Fürth) 15'

Łączenie z salą zabiegową - podgląd zabiegu 10'

Terapia przeciwkrzepliwa i przeciwpłytkowa po zabiegach kardiologii interwencyjnej w świetle aktualnych zaleceń
prof. Andrzej Ochała (Katowice) 15'

Łączenie z salą zabiegową - podgląd zabiegu 15'

 Jak poprawić efekt odległy angioplastyki wieńcowej ?
Czy tylko obrazowanie wewnątrzwieńcowe ma znaczenie?
prof. Dariusz Dudek (Kraków) 15'

Łączenie z salą zabiegową - podgląd zabiegu 15'

Angioplastyka bez stentu. Kiedy, komu i jak?
dr n. med. Piotr Wańczura (Rzeszów) 15'

Łączenie z salą zabiegową - podgląd zabiegu 5'


Dyskusja

PROWADZĄCY: prof. Dariusz Dudek, dr n. med. Piotr Wańczura

Sesja odbywa się w dwóch miejscach równolegle.
Zabiegi odbywają się w Szpitalu MSWiA w Rzeszowie w Pracowni Zabiegowej Hybrydowej i są transmitowane do Hotelu Nowy Dwór na Salę Konferencyjną pomiędzy wykładami.

Live case (3) sala hybrydowa
– angioplastyka rozwidlenia tętnic wieńcowych
OPERATORZY:
prof. Dariusz Dudek (Kraków), dr n. med. Piotr Wańczura (Rzeszów) 60'

Live case (4) sala A
– PCI/CTO techniką retrograde
OPERATORZY:
prof. Stylianos Pyxaras (Fürth), dr n. med. Wojciech Stecko (Rzeszów) 60'

WYKŁADY:
Przedstawienie przypadków
dr Adam Wajhajmer (Rzeszów) 5'

Łączenie z salą zabiegową - podgląd zabiegu 10'

Wrodzona wada serca a ryzyko udaru mózgu. Kiedy interwencja przezskórna a kiedy leczenie zachowawcze ?
prof. Robert Sabiniewicz (Gdańsk) 15'

Łączenie z salą zabiegową - podgląd zabiegu 10'

Zespół wątrobowo-sercowy
prof. dr hab. Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków) 15'

Łączenie z salą zabiegową - podgląd zabiegu 15'

Tętnik aorty wstępującej. Jak rozpoznać i kiedy leczyć?
prof. Jarosław Wójcik (Nałęczów) 15'

Łączenie z salą zabiegową - podgląd zabiegu 15'

MITRACLIP jako zabiegowa opcja naprawy zastawki mitralnej kiedy, komu i jak?
prof. Michał Hawranek (Zabrze) 15'

Łączenie z salą zabiegową - podgląd zabiegu 5'

KOLACJA                                         19.00 – 20.00

Sobota 2 grudnia 2023

WARSZTATY HEMODYNAMICZNE
Z ZAKRESU LECZENIA BIFURKACJI, REKANALIZACJI PRZEWLEKŁYCH OKLUZJI
TĘTNIC WIEŃCOWYCH I CHORÓB STRUKTURALNYCH SERCA.

Zabiegi i Warsztaty odbywają się w Szpitalu MSWiA w Rzeszowie
w Pracowni Hemodynamiki

WYKŁAD:
ADR technique in CTO, step by step, tips and trick.
prof. Stylianos Pyxaras (Fürth) 10'

Live case (5) sala A
– CTO Retro/ADR
OPERATORZY:
prof. Stylianos Pyxaras (Fürth), dr Sebastian Gurba

Live case (6)
– PCI bifurkacji z IVUS HD
OPERATORZY:
prof. Andrzej Ochała (Katowice), dr Adam Wajhajmer (Rzeszów)

WYKŁAD:
Jak właściwie dobierać prowadnice wieńcowe podczas rekanalizacji CTO techniką antegrade wire escalation. Co podpowiada moje doświadczenie?
prof. Jarosław Wójcik (Nałęczów) 10'

Live case (7) sala hybrydowa
– zamknięcie ASD t.2
OPERATORZY:
prof. Jarosław Wójcik (Nałęczów), dr n. med. Wojciech Stecko (Rzeszów)

WYKŁAD: Usuwanie elektrod endokawitarnych. Kiedy, komu i jak?
prof. Andrzej Przybylski (Rzeszów) 10'

WYKŁAD: Technika strain w ocenie kurczliwości mięśnia serowego.
Czy tylko strain podłużny ma znaczenie?
dr n. med. Andrzej Curzytek (Rzeszów) 10'

Live case (8) sala hybrydowa
– Zamknięcie ubytku typu multiperforowana przegroda
OPERATORZY:
dr n. med. Piotr Wańczura (Rzeszów), dr Mateusz Wiśniowski (Rzeszów)

© Copyright 2023 S'ART Production - All Rights Reserved