Pracownia Radiologii Zabiegowej i Oddział Kardiologiczny
VII Podkarpacka Konferencja Kardiologii Zabiegowej - LIVE
Sesja poranna dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników, techników medycznych

Imię
Nazwisko
Numer prawa wykonywania zawodu
Instytucja, miejsce pracy
Numer telefonu
Klikając w link możesz zapoznać się z klauzulą informacyjną ochrony danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celu organizacji
VII Podkarpackiej Konferencji Kardiologii Zabiegowej Live przez SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie.

W razie problemów z zarejestrowaniem prosimy o kontakt telefoniczny na numer 17 86-43-273

Powrót do wyboru konferencji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie
ZAREJESTROWANI