Podkarpacka Konferencja
Kardiologii Zabiegowej Live

VII edycja


VII Podkarpacka Konferencja Kardiologii Zabiegowej Live

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej siódmej już edycji „Podkarpackiej Konferencji Kardiologii Zabiegowej Live”, która odbędzie się w dniach 02-03.12.2022 roku, w sali konferencyjnej Hotelu Nowy Dwór Hotel & Spa w Rzeszowie - Świlcza 146 E oraz na sali hybrydowej Pracowni Radiologii Zabiegowej (drugi dzień warsztatowy) Szpitala MSWiA w Rzeszowie. Sesja przedpołudniowa rozpocznie się tradycyjnie o godz. 10.00 zaś sesja główna z zabiegami "na żywo" o 14.00 na sali głównej.

Zaproszeni goście - wybitni operatorzy z kraju i zagranicy wraz z personelem naszej Pracowni Radiologii Zabiegowej przeprowadzą transmitowane na żywo do sali konferencyjnej zabiegi inwazyjne z zakresu leczenia chorób strukturalnych serca, koarktacji aorty, angioplastyki naczyń wieńcowych, tym zaprezentujemy zabieg przezskórnego zamknięcia drożnej, istotnej hemodynamicznie przetoki tętnicy wieńcowej. Prezentowane na żywo zabiegi przedzielone będą jak zwykle krótkimi sesjami wykładowymi oraz ciekawą dyskusją w gronie zaproszonych gości i ekspertów. Bezpośrednio po konferencji zapraszamy zarejestrowanych uczestników konferencji na wspólną kolację.

W drugim, warsztatowym dniu konferencji w dniu 03.12.2022 roku kontynuować będziemy na terenie Pracowni Radiologii Zabiegowej i na sali hybrydowej szkolenie dla lekarzy zainteresowanych tematami przezskórnego leczenia wad strukturalnych serca oraz technikami leczenia rozwidleń tętnic wieńcowych. Tego dnia konferencję planujemy zakończyć około godz. 13.00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc osoby chętne do wzięcia udziału w konferencji prosimy o dokonanie bezpłatnej rejestracji najpóźniej do dnia 20.11.2022r.

W imieniu komitetu organizacyjnego
dr n. med. Piotr Wańczura

Udział w VII Podkarpackiej Konferencji Kardiologii Zabiegowej - LIVE dla lekarzy specjalistów, techników, fizjoterapeutów i pielęgniarek jest bezpłatny


Chcesz zobaczyć więcej?